+40744778409 molnartur@gmail.com

2016 Csíksomlyói zarándoklat – Pünkösdi Búcsú

 Ünnepi Program: május 13-17

 

* Romániai időzónának megfelelően (a magyarországi időhöz képest 1 órával korábban)

 

Péntek (május 13)

 

 • Este a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a pünkösdi búcsút
  Csíksomlyón, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás
  követ.

Szombat (május 14)

 • 5.30-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás van a Ferences Kolostor
  négyszögletű udvarában,
 • Szentmisék reggel 7-kor és 8-kor a kegytemplomban,
 • A kordon a főpapság vezetésével 10.30-kor indul a csíksomlyói Ferences
  Kolostor elől,
 • Ünnepi Szentmise 12.30-tól a Hármashalom oltárnál (a Kis- és
  Nagysomlyó hegyek közötti Nyeregben)
 • 19.00 órakor szentmise a Kegytemplomban,
 • éjszakai virrasztás, Csíksomlyó – Kegytemplom.

Parkolás Csíksomlyón Pünkösdkor
A csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt forgalomkorlátozások vannak érvényben.
Eddigi gyakorlat szerint a felhajtás Csíksomlyóra péntek délután 15-16 óráig korlátozás nélkül engedélyezett.
Péntek délutántól szombat reggel 6 óráig azok a gépkocsik illetve buszok hajthatnak fel a kegytemplomig melyeknek a rendszámát az adott szállásadó lejelentette a helyi Polgármesteri Hivatalnál.
Szombat reggel 6 órától vasárnap délig teljes felhajtási tilalom van érvényben.

Vasárnap (május 15)

 • szentmise a Kegytemplomban: reggel 7 és 8 órától
 • folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában
 • 10:30 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban
 • a keresztalják hazaindulása
 • 19 órától szentmise a Kegytemplomban

Hétfő (május 16)

 • a szentmisék ünnepi sorrendje a Kegytemplomban : reggel  8-kor, 10.30-kor és 19 órától

Kedd (május 17)

 • Szent Antal ünnepe – a szentmisék 8.00, 10.30 és 19.00 órától vannak a Kegytemplomban.

 

 

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a Boldogságos Szûz Mária tisztelete a székely nép körében.
A környék népe, Mária-ünnepeken Csíksomlyó templomában gyûlt össze.

Csíksomlyó- Kegytemplom

A mai csíksomlyói ferences kolostor és a templom a XVIII. század közepén, 1733 és 1779 között épült.
A csúcsíves kolostortemplom 1802-ig állt fenn.
A Csíksomlyói kegytemplomot 1876.augusztus 20-án szentelték fel.

Csíksomlyó-Szûz Mária kegyszobra

A templom legértékesebb tárgya a csíksomlyói Szûz Mária kegyszobra.
A kegyszobor a csíksomlyói búcsú, a pünkösdi Mária-zarándoklatok középpontjában áll.
Az idõk folyamán a hívõknek a csíksomlyói Kegyszobor elõtt elmondott imája, a Boldogságos Szûz Mária közbenjárására, igen sokszor meghallgatásra talált.

Csíksomlyó-A kápolnák

A Kissomlyó hegyén álló három kápolna közül a legrégibb és mûvészeti szempontból a legérdekesebb a Csíksomlyó-i Salvator kápolna.
A csíksomlyói Salvator kápolna keleti oldalán található a csupán egy kis fülkébõl álló Csíksomlyó-i Szenvedõ Jézus kápolnája, benne az oszlophoz kötözött, térdre kényszerült Jézus szobrát õrzik, amely 1810-ben készült.
A nyugati oldalán a Csíksomlyó-i Szent Antal kápolna áll.

Csíksomlyó-Kálvária-keresztút

A Kissomlyó-hegy aljától meredek út vezet a Salvator kápolnához.
A nép ezt az oldalt Jézus hágójának is nevezi.
A csíksomlyói búcsú alkalmával a pünkösdi zarándokok áhítattal járják végig ezt az utat és imádkozva a Jézus kínszenvedését megjelenítõ 15 stáció keresztjei elõtt.

Csíksomlyó-i történelmi áttekintő

Csíksomlyó a korai csíki települések közül való. Elso írásos említése 1333-1334-es évekbol származik. Somlyó nevét a közeli hegyrol kapta. Csíksomlyó Csíkszereda központjától mintegy három kilométerre, észak-kelet irányába található.

1444.-ben IV. Jeno pápa az újjáépítendo, de még el nem készült templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett. A késobbi búcsújárás kezdete a templomban található csodatevo szobornak köszönheto. Mária adott erot és bátorságot a hitüket védo gyergyói és csíki székelyeknek, hogy 1567 pünkösd szombatján gyozelmet arathassanak a protestáns hitet erolteto János Zsigmond seregei felett. Somlyó a pogány korban szertartások helye volt, erre utalnak a Nagy-Somlyóról behozott faragott kövek, amelyek a templom eloterében láthatók.

Napjainkban a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyre az összmagyarság ünnepévé vált, vallási hovatartozásra való
tekintet nélkül.

A Kis-Somlyó alatt fedett borvízkút található, a hegy tetejérol páratlan panorámában lehet részünk. Belátható innen egész Csík, a Hargita és a Nagy-Hagymás is.

A hegy tetején, a Salvator-kápolna melletti faházban a kápolnákat vigyázó remete lakik.

Csíksomlyó – Térkép – Map